podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 


SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme společnost Waldsteinovo Zátiší s.r.o., se sídlem Švehlova 1362/36, Hostivař, 102 00 Praha, IČO 09191071, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 332304/MSPH, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodních sdělení firmyWaldsteinovo Zátiší s.r.o.). 


PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasuSouhlas můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.


PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním stránek, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.


OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).


POUŽÍVÁME COOKIES

CO JE TO COOKIES?

Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, neboli vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vaše zařízení rozeznat a podle toho stránky přizpůsobit, provést analýzu chování návštěvníků, zobrazit určitý obsah aj.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, aby se vám zobrazovaly webové stránky a fungovaly vám tak jak mají nebo abychom věděli, že jste (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

Analytické – tyto pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně upravit.

JAK COOKIES ZPRACOVÁVÁME?

technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich by se vám stránky nemohly bezpečně a správně zobrazit.

Analytické cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete ho vzít kdykoliv zpátky.

JAK ZABRÁNIT POUŽÍVÁNÍ COOKIES?

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je odmítnutí souhlasu se zpracováním. Dál můžete práci s cookies upravovat přes nastavení prohlížeče nebo webové stránky prohlížet v tzv. anonymním režimu. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete zde:

Prosím, mějte na paměti, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

KDO PRO NÁS COOKIES ZPRACOVÁVÁ?

Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami –  můžete si je přečíst tady

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. Viz tabulka níže…

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci Google Analytics,  mohou být data na základě vašeho souhlasu zpřístupněna i mimo EU (do USA).

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na mě obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

NázevTypKdo ji využíváExpiraceCo dělá (účel)
_gaAnalytickáGoogle Analytics2 rokyRegistruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.
_ga_#AnalytickáGoogle Analytics2 rokySlužba Google Analytics shromažďuje údaje o tom, kolikrát uživatel navštívil webovou stránku, a také o datumu první a poslední návštěvy.
wf-csrfFunkčníWaldsteinovo ZátišíSessionZajišťuje bezpečnost prohlížení návštěvníků tím, že zabraňuje podvržení požadavku mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webových stránek a návštěvníků.
wf-csrf.sigFunkčníWaldsteinovo ZátišíSessionZajišťuje bezpečnost prohlížení návštěvníků tím, že zabraňuje podvržení požadavku mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro pro bezpečnost webových stránek a návštěvníků.
wf-order-idFunkčníWaldsteinovo Zátiší14 dníTento soubor cookie se používá ve spojení s platebním oknem – soubor cookie je nezbytný pro provádění bezpečných transakcí na webových stránkách.
wf-order-id.sigFunkčníWaldsteinovo Zátiší14 dníTento soubor cookie se používá ve spojení s platebním oknem – Soubor cookie je nezbytný pro bezpečné provedení platebních transakcí na webových stránkách.

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nejasnosti řešit nejprve s námi.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Zásad zpracovávání osobních údajů ve společnostiWaldsteinovo Zátiší s.r.o., neváhejte nás kontaktovat na adrese info@resortwaldstein.cz.


Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2021.

řízkobrabí na Zámečku

Jaké akce PŘIPRAVUJEME?

Buďte v obraze a nechte si posílat PROGRAM zámečku mailem.

Nespamujeme! Další informace o GDPR naleznete v patičce webu zásady ochrany osobních údajů.